Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши няколко магистрати

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ Димитър Антонов Димитров - прокурор в Районна прокуратура – Карлово и Райна Илкова Петрова - прокурор в Районна прокуратура – Лом, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. Повиши Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Владимир Цветелинов Колев - прокурор в Районна прокуратура – Шумен, Христо Благоев Кръстев - прокурор в Софийска районна прокуратура и Николай Иванов Гугушев - прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, са повишени Невена Бойкова Владимирова - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, Томи Любомиров Наков - прокурор в Софийска градска прокуратура и Анита Бойкова Андрова – Байракова – прокурор в Софийска градска прокуратура. Всички повишения са считани от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд