Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за утвърдените и разпределените средства на съдебната власт за 2020 г. за поощрения

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за утвърдените и разпределените средства на съдебната власт за 2020 г. във връзка с чл. 303, ал. 3 от Закона за съдебната власт. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г., в т. 5.1 са утвърдени средства в общ размер на 48 000 лв. за нуждите на Прокурорската колегия, а на Съдийска колегия - 78 784 лв., включително 26 784 лв. неусвоени от 2019 г. средства, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати.

Към 21.05.2020 г. неусвоени остават 35 000 лв. от предвидените за Прокурорската колегия, а за Съдийска - 62 784 лв.

След 20.05.2020 г. предстои освобождаване на 24 съдии, 10 прокурори и 4 следователи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Бройката на магистратите, които ще бъдат наградени при освобождаване при подадена оставка, и на тези на чиито наследници ще бъдат изплатени награди, не може да бъде предвидена. По данни на органите на съдебната власт при разработването на проектобюджета за 2020 г., общо 300 съдебни служители имат право на обезщетения по чл. 354 от ЗСВ, във връзка с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд