Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на служителите в Бюрото по защита на главния прокурор

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за устройство и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор и изпълнението на мерките по специална защита, разкри девет щатни бройки за служители в Бюрото по защита на главния прокурор. Шест щатни бройки са от увеличената щатна численост на Прокуратурата на Република България, а останалите три щатни бройки са длъжностите „работник кухня“ – една щатна бройка и две щатни бройки – „барман/сервитьор“ от щата на УЦ „Трендафила“, п.п. Витоша, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „БСДУПБ“ при АГП, които на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, Колегията съкращава.

Увеличаването на щатната численост на служителите в Бюрото по защита при главния прокурор е в следствие на възложените нови функции по организиране и осъществяване охраната на магистратите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд