Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС преназначи Виолета Великова - „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на ОП – Добрич в длъжност „прокурор“ в същата прокуратура

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Виолета Златева Великова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд