Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

Уведомяват се допуснатите кандидати по обявените конкурси за младши магистрати, че Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет определиха нови дата, час и място на провеждане на писмените изпити за младши магистрати, както следва:

Младши съдии: дата - 04 юли 2020 г. (събота), час - 9.00, място - сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София.;

Младши прокурори: дата - 11 юли 2020 г. (събота), час - 9.00, място - сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе" № 147, гр. София.;

Младши следователи: дата - 18 юли 2020 г. (събота), час - 9.00, място - сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе" № 147, гр. София.

Решенията на Съдийската колегия и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет ще бъдат обнародвани в Държавен вестник и публикувани във вестник „Труд“ на 12.06.2020 г. (петък).

Местоположението на залите в Интер Експо Център, разпределението на кандидатите в същите, както и допълнителна информация във връзка с пропускателния режим, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел ВАЖНО/Конкурсни процедури/Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд