Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети избра нов президент и четирима членове на Изпълнителния борд на Мрежата

На 10 юни 2020 г. се проведе виртуално Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС). По време на събитието членовете на ЕМСС проведоха избор за президент и четирима членове на Изпълнителния борд. В резултат на проведеното гласуване за президент беше избран г-н Филипо Донати от Върховния съвет на магистратурата на Италия.

Също така бяха избрани и следните четирима членове на Изпълнителния борд - г-н Жан-Пол Сюдр от Върховния съвет на магистратурата на Франция, г-н Хенк Навес от Съвета на съдебната власт на Нидерландия, г-н Жозе Мануел Монтейро Корея от Върховния съвет на магистратурата на Португалия и г-н Ерик Кершеван от Съдебния съвет на Словения.

Мандатът на новоизбраните президент и членове на Изпълнителния борд е двугодишен и започва да тече веднага след приключване на Общото събрание. 

Общото събрание прие изменение в чл. 6 от Устава на ЕМСС, съгласно което се дава възможност и на бивши държави членки на ЕС да участват в дейностите на Мрежата като наблюдатели. В този контекст такъв статут получиха съдебните съвети на Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия.

Членовете на ЕМСС единодушно гласуваха приемането на Националната съдебна администрация на Финландия за член на Мрежата.

Изборите и взетите решения се проведоха в съответствие с Устава и Процедурните правила на ЕМСС, като от страна на Висшия съдебен съвет на Република България в тях участва г-жа Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет, определена за участие в Общото събрание с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №11/21.05.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд