Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране полк. Петър Стоянов от длъжност „съдия“ във Военен съд – София

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, поощри полк. Петър Костадинов Стоянов – съдия във Военен съд – София, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ и „предметна награда – плакет“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение за награждаването на полк. Стоянов е направено от полк. Мадлен Димитрова – административен ръководител – председател на Софийския военен съд, която се мотивира с неговия дългогодишен юридически стаж – над 32 години в органите на съдебната власт. Посочва се неговият принос за реформиране и укрепване на авторитета на военното правораздаване и на органите на съдебната власт в качеството му на член на Висшия съдебен съвет през периода 2007-2012 г.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ полк. Петър Стоянов от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – София, считано от 23.06.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд