Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС подкрепи предложения за промени в НПК, ЗСВ и ЗОВС

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложения за оптимизация на дейността на военните съдилища чрез законодателни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за съдебната власт и в Закона за изменение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, касаещи статута на военните съдии и компетентността на военните съдилища. Тези предложения и становищата на ВКС, ВАС и ВКП относно военното правораздаване ще бъдат изпратени на Правната комисия към Народното събрание.

Колегията обсъди обстоятелството, че компетентността на военните съдилища следва да отговаря на динамичните промени и съвременните предизвикателства пред отбраната и осигуряването на стабилна среда на сигурност и управлението на националния отбранителен ресурс. За тази цел е необходимо в компетентността им да бъдат включени делата за престъпления, извършени от всички лица, служещи в системата на националната сигурност и опазването на обществения ред като служителите на МВР.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд