Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилата за неговото прилагане

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни чл. 17, ал. 2 от Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, утвърден с решение на СК по протокол № 27/06.12.2016 г., като предвиди длъжността „експерт“ освен в администрациите на ВКС и ВАС, и в тази на Апелативен съд – София.

Колегията допълни в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата в частта на ред 19, колона 2 „Длъжности“ – „Експерт“, като я включи и в Апелативен съд – София, от 15.07.2020 г.

Промяната се прави във връзка с решението на Съдийската колегия по протокол № 18/09.06.2020 г. за съкращаване на 31 щатни бройки във Върховния касационен съд и разкриване на същите в Апелативен съд – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд