Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 16 младши съдии от окръжните съдилища на длъжност „съдия“ в районен съд

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 16 младши съдии от окръжните съдилища от обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 5/01.02.2017 г. на длъжност „съдия“ в районен съд, след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт, считано от 03.07.2020 г., както следва:

 • Павел Георгиев Панов – младши съдия в Софийски градски съд (СГС), на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд (СРС),
 • Неделина Димитрова Симова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Марина Евгениева Гюрова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Ива Цветозарова Нешева – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Габриела Димитрова Лазарова – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Светослав Тихомиров Спасенов – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Кристиян Росенов Трендафилов – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Радмила Ивайлова Миразчийска – младши съдия в СГС, на длъжност „съдия“ в СРС,
 • Димитър Георгиев Цончев – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман,
 • Симона Василева Навущанова – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил,
 • Симона Пламенова Кирилова – младши съдия в Окръжен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник,
 • Кристина Николаева Костадинова – младши съдия в Окръжен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник,
 • Анна Димитрова Дъбова – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив,
 • Марина Иванова Мавродиева – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,
 • Ваня Василева Ванева – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,
 • Никола Дойчинов Дойчев – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия.

Колегията продължи срока на назначението с до 6 месеца на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Таня Кунева Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ считано от 03.07.2020 г.

Колегията отложи за заседанието на 23.06.2020 г. вземането на решение относно назначенията на Аспарух Емилов Христов – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, Иван Валериев Никифорски – младши съдия в Окръжен съд – Враца, Деян Стоянов Вътов – младши съдия в Окръжен съд – Смолян, Силвия Лъчезарова Алексиева – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, Тонка Ванева Мархолева – младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, Ангел Петров Ташев – младши съдия в Окръжен съд – Разград, Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева – младши съдия в Окръжен съд – Шумен, Ивайло Юлиянов Колев – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Мария Милкова Дългичева – младши съдия в Окръжен съд – Габрово, Кристиан Бориславов Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, Силвия Георгиева Иванова – млади съдия в Окръжен съд – Плевен и Зорница Иванова Тодорова – младши съдия в Окръжен съд – Русе.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд