Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по дисциплинарно дело №1 от 2020 г. и образува едно дисциплинарно производство

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прекрати производството по дисциплинарно дело №1/2020 г. по описа на ВСС.

Колегията, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура Ямбол. Чрез жребий, на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, избра дисциплинарен състав – Даниела Машева, Огнян Дамянов и Евгени Диков - председател на състава, който е и докладчик.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд