Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Мария Шишкова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Мария Петкова Шишкова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решение на Съдийската колегия на ВСС за преназначаването й на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив. С депозираната си молба за освобождаване от длъжност от 03.06.2020 г., г-жа Шишкова заявява също, че желае да бъде възстановена на длъжността „съдия в Окръжен съд – Пловдив. В тази връзка, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпраща решението си ведно с молбата на г-жа Шишкова, на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по компетентност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд