Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи и.ф. административен ръководител на районните прокуратури в градовете Търговище, Кърджали, Пещера, Свищов и Павликени

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Любен Владимиров Иванов на заеманата преди назначаването му за „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Търговище длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 20.06.2020 г., като на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Мила Стефанова Стайкова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Търговище, за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 20.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали е определена Гергана Петрова Колева, която е досегашен административен ръководител на същата прокуратура, считано от 20.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Колегията преназначи Даниела Георгиева Петърнейчева –Баракова на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пещера длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 23.06.2020 г., като за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура Пещера е определена Татяна Костадинова Щерева – прокурор от същата прокуратура, считано от 23.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Свищов е определена Блага Димитрова Георгиева – досегашен административен ръководител на същата прокуратура, считано от 23.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи и Атанас Асенов Филипов на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Павликени, считано от 23.06.2020 г., като определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Габриела Антонова Дремсизова –  прокурор в Районна прокуратура – Павликени, за изпълняващ функциите административен ръководител на същата прокуратура, считано от 23.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд