Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по повод молба за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.194, ал. 2 от ЗСВ, премества Снежа Миткова Георгиева-Димитрова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Троян, считано от датата на встъпване в длъжност, както и Чавдар Александров Шолев – прокурор в Районна прокуратура – Троян, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Преместването е по повод молби от съответните прокурори от двата органа на съдебната власт, за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, поради семейни причини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд