Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС взе решения за оптимизиране щатната численост на органи на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България и на Районна прокуратура - Берковица

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати по една длъжност „прокурор“ щатната численост на Районните прокуратури в градовете Плевен, Лом и Девин и две длъжности „прокурор“ от щатната численост на Районна прокуратура – Димитровград, като предлага на Пленума на ВСС да разкрие пет щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Относно оптимизирането на щатната численост на Районна прокуратура – Берковица и с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат, Колегията предлага на Пленума на ВСС да се съкрати една свободна длъжност „прокурор“ от Районна прокуратура – Лом, като се разкрие в Районна прокуратура – Берковица, считано от датата на вземане на решението.

Предложенията ще се внесат в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 18.06.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд