Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи нов редовен и резервен член на втората конкурсна комисия за младши следователи

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Генчо Костадинов Терзиев – следовател в Национална следствена служба, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Албена Николова Гонкова, като чрез жребий определи Светослав Донов Василев - следовател в Национална следствена служба за резервен член на същата комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд