Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Даниела Машева на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

25 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ Даниела Илиева Машева на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 26.06.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд