Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет промени разпределението на ползването на съдебните сгради на ул. „Черковна“ № 90, ул. „Майор Векилски“ № 2 и ул. „Развигор“ № 1

25 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, във връзка с чл. 387 от ЗСВ и писмо от главния прокурор на Република България с приложен проект на разпределение на сградния фонд, ползван от Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура и Бюрото по защита при главния прокурор,  отмени свое предходно решение по протокол № 14/27.06.2019 г., т. 34 за разпределение ползването на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. София, ул. „Черковна“ № 90 и извърши ново разпределение на сградния фонд, на ул. „Черковна“, ул. „Майор Векилски“ № 2 и ул. „Развигор“ № 1, между органите на съдебната власт, съгласуван с административните им ръководители.

Сградата на ул. „Черковна“ ще се ползва от специализираните наказателни съдилища и Специализираната прокуратура, както и за изпълнение на функциите от Главна дирекция „Охрана“, като решението ще бъде изпратено на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд – за сведение и изпълнение и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Пленумът на ВСС отне възложеното с решение по т. I.50-13 от протокол № 40/03.11.2016 г. стопанисване от главния прокурор на Република България на недвижим имот на ул. „Майор Г. Векилски“ № 2, а именно – втори етаж от триетажното крило на административната сграда и го възложи на административния ръководител на Софийска градска прокуратура. Прокурорите от Апелативна специализирана прокуратура се преместват на ул. „Развигор“ № 1, а прокурорите от СГП в сградата на ул. „Майор Векилски“ № 2

Отнето е възложеното с решение по т. 45.5 от Протокол № 28/21.09.2017 г. на Пленума на ВСС за изменение и допълнение на решение по т. I.50-13 от протокол № 40/03.11.2016 г., стопанисване от административния ръководител на Софийска градска прокуратура на недвижим имот на ъгъла на ул. „Крум Попов“ № 57 и ул. „Развигор“ № 1, а именно 23 бр. кабинети на третия етаж от административната сграда.

Пленумът измени решението си по т. 45.4 и т. 45.5 от протокол № 28/21.09.2017 г., като възложи на административния ръководител на Апелативната специализирана прокуратура стопанисването на недвижимия имот и разпредели ползването му за нуждите на прокуратурата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд