Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът обяви подадената оставка от изборния член Даниела Машева и отложи актуализирането на Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

25 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗСВ, обяви подадената оставка от Даниела Илиева Машева  – изборен член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България. В заявлението за освобождаване от длъжност г-жа Машева е посочила 26.06.2020 г. за дата на оставката ѝ.

Съгласно Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите при предсрочно освобождаване на изборен член на ВСС в 7-дневен срок се свиква съответното общо събрание. В тази връзка  Прокурорската колегия на ВСС, с решение по протокол № 23/24.06.2020 г., предложи изменения и допълнения на Правилата, касаещи изискуемите от кандидатите декларации по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; съдържанието на досиетата им в системата за електронен избор на членове на ВСС и възможността за провеждане на общи събрания дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

След проведено обсъждане Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението от Прокурорската колегия за промяна в Правилата за следващото си заседание, като междувременно Правилата ще бъдат изпратени на Правната комисия към Пленума на ВСС за съгласуване и синхронизирането им с промените в Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд