Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОЗИЦИЯ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

по повод публикации на електронни медии от 24-25.06.2020 г.

 

В съответствие със Стандартите за независимост на съдебната власт, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява институционална подкрепа към съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд и неговия административен ръководител Георги Ушев, във връзка с отправените недопустими лични нападки, обидни квалификации и внушения за зависимости от адвокат Илиан Василев.

За пореден път сме свидетели на изявления и действия, представляващи накърняване престижа на съдебната власт – неетично отношение към съдии, опит за неправомерен натиск върху българския съд и уронване на общественото доверие в правораздавателните органи.

Апелираме всички страни и участници в съдебното производство, да се въздържат от вербални атаки, насочени срещу личността и репутацията на магистратите, поставящи под съмнение тяхната професионална компетентност и засягащи независимостта на съдебната власт.

26 юни 2020 година

 

Позицията е приета в изпълнение на Стандартите за независимостта на съдебната власт, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд