Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Антон Антонов за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Кнежа

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на Колегията на по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Антон Цветанов Антонов – административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 10.07.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия на 09.07.2020 г. ръководен мандат на съдия Антонов.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд