Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести Антони Николов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня, и Димо Цолов на длъжност "съдия" в Районен съд - Варна

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ премести Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня, и Димо Венков Цолов – съдия в Районен съд – Девня, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от 01.07.2020 г.

Колегията възложи на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, както и да изготвят актовете по обявените за решаване дела.

Решенията са във връзка с подадени молби двамата магистрати за преместване, по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд