Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри магистрати от Върховния касационен съд за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с награда в размер на по 1000 лв. Галина Захарова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната колегия на съда, Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на ВКС, и Даниела Атанасова – съдия от трето наказателно отделение на ВКС, за участието им в работната група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища.

По решение на Комисия „Бюджет и финанси“ средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правомощия“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд