Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра нови членове в два дисциплинарни състава по дела по описа на ВСС

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра чрез жребий Пламен Найденов за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на ВСС, както и Георги Кузманов /при отвод на Калина Чапкънова/ за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2020 г. по описа на ВСС, и двамата на мястото на Даниела Машева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд