Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/11.03.2020 г. и протокол № 15/29.04.2020 г.(обн. ДВ, бр.49/29.05.2020 г.), както следва:

- Апелативна прокуратура – Пловдив: 29.07.2020 г.;

-  Военно-окръжна прокуратура – Сливен: 29.07.2020 г.;

- Районна прокуратура – Берковица: 14.10.2020 г.;

- Районна прокуратура – Благоевград: 23.09.2020 г.;

- Районна прокуратура – Павликени: 21.10.2020 г.;

- Районна прокуратура – Пещера: 28.10.2020 г.;

- Районна прокуратура – Сливен: 30.09.2020 г.;

- Районна прокуратура – Стара Загора: 07.10.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд