Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите административен ръководител на няколко органа на съдебната власт

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полк. Христо Гандев Тинев – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен за изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Сливен, считано от 10.07.2020 г. Соня Крумова Александрова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен бе определена за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 16.07.2020 г., като за Районна прокуратура – Своге, също бе определен досегашния административен ръководител – Борислава Иванова Барболова, за изпълняващ функциите, считано от 21.07.2020 г. И трите назначения са поради изтичащ мандат, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд