Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Димо Бъчваров на длъжност прокурор във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Димо Димитров Бъчваров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд