Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Нивелин Начев за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти в Украйна

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Нивелин Пенчев Начев – изпълняващ функциите „военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2020 г.

На дирекция „Международна дейност и протокол“ е възложено да изпрати в онлайн формуляра на кандидата до дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането му по съответния ред по електронен път.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд