Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме и утвърди образци, съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за провеждане на избори на членове на ВСС от прокурорите

08 юли 2020 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме план-график за провеждане на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, да утвърди технически образец на бюлетина, както и изборни протоколи, които секционните комисии и изборната комисия, следва да изготвят при провеждане на изборите. Решението се внася за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 09.07.2020 г.

Предложението е във връзка със Заповед № РД – 04 – 244/02.07.2020 г. на главния прокурор на Република България – Иван Гешев, относно провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет.

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет ще се проведе в две последователни съботи – на 19.09.2020 г. в 10.00 ч. в гр. София, зала Интер Експо център, бул. „Цариградско шосе“ №147 и на 26.09.2020 г. в 08.00 ч. в гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ №2, партер /централно фоайе/.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд