Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по искане на Главния прокурор за временното отстраняване от длъжност на прокурор, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор с рег. № на ВСС-6709 от 08.07.2020 г. за временно отстраняване от длъжност на Георги Методиев Асенов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, като същият да се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 ЗСВ. Разглеждането на искането се насрочва за заседание на Прокурорската колегия за 22.07.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд