Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изпрати на министъра на правосъдието за съгласуване решението на Прокурорската колегия за окрупняване на 38 районни прокуратури

9 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, изпрати на министъра на правосъдието решението на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 26/08.07.2020 г., т. 4, за съгласуване. С посоченото решение Прокурорската колегия предлага от 1 януари 2021 г. да бъдат закрити районните прокуратури в градовете: Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли и съответно да бъдат разкрити териториални отделения към 15-те районни прокуратури със седалище в окръжните градове – Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково. С решението на Прокурорската колегия са определени съдебните окръзи на окрупнените районни прокуратури, както и населените места, в рамките на съдебните райони, обхващащи административно-териториалните граници на съответните общини.

В третия етап от реформата на районните прокуратури не са обхванати прокуратурите от района на Окръжна прокуратура – София, поради обективните му специфики -  липсата на районна прокуратура със седалище в областния град, изключително голям брой прокуратури, повечето от които отстоят на значително разстояние, и предизвикателствата на релефа.

С решение по Протокол № 18/26.04.2017 г., Прокурорската колегия на ВСС прие унифициран модел за оптимизиране на районните прокуратури, при който всички районни прокуратури в една окръжна зона се обединяват в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкрият териториални отделения. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 21/19.07.2018 г. бяха трансформирани 11 районни прокуратури в териториални отделения, а с решение по протокол № 18/19.06.2019 г. още 28 районни прокуратури.

Анализът на обобщените данни от извършвания от апелативните прокуратури постоянен мониторинг спрямо новосъздадените териториални отделения отчита изравняване на натовареността им и показва, че процесът по трансформация се осъществява успешно, без да са налице сериозни пречки и затруднения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд