Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на съдебните сгради в Бургас, Варна, Раднево и Шумен

9 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писма от административните ръководители на Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Варна, Районен съд – Раднево и Окръжен съд – Шумен, с приложени съгласувани проекти от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, разпредели ползването на помещенията в съдебните сгради, както следва:

         - за Съдебната палата в гр. Бургас – между Апелативен съд – Бургас,  Административен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Бургас, Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, вкл. за нуждите на Районна прокуратура – Бургас, за изпълнение функциите на Регионално звено „Охрана“ и Адвокатска колегия, разпредели ползването на помещенията в съдебните сгради в посочените градове;

         - за съдебната сграда в гр. Варна, находяща се на бул. „Владислав Варненчик“ № 57 – между Районен съд – Варна, Окръжна прокуратура – Варна за нуждите на Районна прокуратура – Варна, на  Военно-следствен участък Варна към Военно-окръжна прокуратура – Сливен и за изпълнение функциите на РД „Охрана“ – Варна;

         - за съдебната сграда в гр. Раднево – между Районен съд – Раднево, Окръжна прокуратура – Стара Загора за нуждите на Териториално отделение – Раднево към Районна прокуратура – Стара Загора, за изпълнение на функциите на Агенция по вписванията, РД – Пловдив, за Служба по вписванията – Раднево; за изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Стара Загора в гр. Раднево при ГД „Охрана“;

         - за съдебната палата в гр. Шумен – между Окръжен съд – Шумен, Районен съд – Шумен, Окръжна прокуратура – Шумен за нуждите на Окръжна прокуратура – Шумен, за нуждите на Районна прокуратура – Шумен, за изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Шумен при ГД „Охрана“ и за изпълнение на функциите на Агенция по вписванията.

Пленумът отмени решенията си по т. 18 от протокол № 17/18.07.2019 г. , по т. 58.I.1.4 от протокол № 26/07.11.2019 г., по т. 18 от протокол № 3/07.02.2019 г. и по т. 58.I-13.2 от протокол № 26/07.11.2019 г., по т. 58. I-9.1 от протокол № 26/07.11.2019 г.

Решения на Пленума на ВСС ще бъдат изпратени на административните ръководители на  Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Варна, Районен съд – Раднево и Окръжен съд – Шумен за сведение и изпълнение, както и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд