Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до участниците в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

Във връзка с насрочения за 18 юли 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит, ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г.

Участниците следва да имат предвид Заповед № ВСС 6390/02.07.2020 г. на главния секретар на ВСС, с която се забранява достъпа до изпитните зали на кандидати:

- с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура над 38 градуса, кашлица, затруднено дишане и др.);

- лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

Още веднъж напомняме на кандидатите, че писменият изпит ще се проведе в изложбени зали 5 и 6 в сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София, съгласно публикувано в раздела на конкурса разпределение, с начало на регистрация от 07.00 часа. Входът и към двете зали е един, а именно от към бул. „Цариградско шосе“, като кандидатите имат възможност за ползване на паркинг. (виж картата)

Във връзка със забраната, предвидена в Наредба №1/09.02.2017 г., с която не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, както и с цел спазване на противоепидемичните изисквания, във връзка с усложнената обстановка в страната, явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения. При наличие на такава практика същата следва да бъде ограничена от самия кандидат по начин, непозволяващ ползването й.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд