Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателите на Апелативен съд – Бургас, Районен съд – Русе и Административен съд – Смолян за и. ф. административни ръководители

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, и. ф. административни ръководители на три съдилища от датата на изтичане на мандатите на настоящите председатели до встъпване в длъжност на нови административни ръководители, както следва:

         - Пламен Георгиев Ченджиев  – председател на Районен съд – Русе, считано от 31.07.2020 г.;

         - Деница Вълева Вълкова-Петкова – председател на Апелативен съд – Бургас, считано от 11.08.2020 г.;

         - Игнат Цветков Колчев- председател на Административен съд - Смолян, считано от 29.09.2020 г.

Кандидатите за председател на Апелативен съд – Бургас са двама - настоящият административен ръководител Деница Вълкова и Пламен Синков – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас. Трима са кандидатите за административен ръководител на Районен съд – Русе – настоящият председател Пламен Ченджиев, Елена Иванова – съдия в Районен съд – Русе и Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд