Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност и поощри Адриана Панайотова – заместник-председател на Окръжен съд – Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Адриана Панайотова Панайотова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд – Добрич,  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Адриана Панайотова е поощрена по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева-Милева, която се позовава на безупречното и образцово изпълнение на служебните задължения от съдия Панайотова, нейният професионализъм и постигнатите трайни резултати в работата ѝ. Посочено е, че Адриана Панайотова е уважаван магистрат. Общият ѝ стаж в съдебната система е повече от 32 години.

Във връзка с предстоящото навършване на 65-годишна възраст от Адриана Панайотова, Съдийската колегия я освободи, на основание чл. 165, ал. 1 от ЗСВ, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Добрич, считано от 04.08.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд