Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност и поощри Ина Райчева-Цонева съдия в Административен съд - Русе, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и с парична награда в размер на 1000 лева

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд - Русе,  с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Съдия Райчева е поощрена по предложение от Диан Василев -  административен ръководител на Административен съд – Русе, който акцентира върху цялостната работа на съдия Райчева – на всички заемани длъжности, отличаваща се с безупречност и професионализъм. Отчетени са отличната ѝ правна подготовка, високата професионална квалификация и организационни способности, авторитета и уважението, с които се ползва.

Ина Райчева има над 40 години юридически стаж, от които над 29 години в съдебната система. Тя е лектор в Образователната  програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съдия-наставник на 18 стажант-юристи, провели основен  стаж за придобиване на юридическа правоспособност в Административен съд – Русе.

Съдийската колегия освободи, на основание  чл. 165, ал. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Ина Георгиева Райчева-Цонева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе, считано от 19.08.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд