Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искането от и. ф. административния ръководител на Районен съд – Разград за обявяване на конкурс за първоначално назначаване за заемане на една длъжност „съдия“ в органа

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от и. ф.  административния ръководител на Районен съд – Разград за обявяване на конкурс за първоначално назначаване за заемане на една длъжност „съдия“ в органа, с оглед наличието на висящи конкурсни процедури за заемане на свободните длъжности в районните съдилища. Решението е във връзка с провеждащите се  конкурсни процедури за преместване и първоначално назначаване в районните съдилища. С решения по протокол № 40/03.12.2019 г. и протокол № 7/25.02.2020 г. изм. и доп. с решение по протокол № 8/10.03.2020 г. са обявени конкурс за преместване и конкурс за първоначално назначаване. Конкурсът за преместване е на етап проверка от конкурсната комисия на делата на кандидатите по реда на чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г., а за конкурса за първоначално назначаване предстои провеждането на писмения изпит с допуснатите 154 кандидати.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд