Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще проведе на 23.07.2020 г. събеседване в процедурата за избор на „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Разград

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи нова дата – 23.07.2020 г. за провеждане на събеседване в процедурата за избор на „административен ръководител-председател на Районен съд – Разград“. Промяната на първоначално обявената дата 24.07.2020 г. е направена във връзка с отказа от участие в конкурсната процедура на един от кандидатите.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 24/07.07.2020 г. е определена датата 23.07.2020 г. за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Сливен – 1 кандидат и Районен съд – Разград – двама кандидати.

По молба на Николай Борисов Борисов – съдия в Районен съд – Разград, с решение по т. 21 от Протокол № 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия е определена нова дата - 24.07.2020 г., за провеждане на избор на административен ръководител на Районен съд – Разград. На 16.07.2020 г. е постъпило заявление от Николай Борисов – съдия в Районен съд Разград, за отказ от участие в конкурсната процедура за избор на председател на Районен съд – Разград. Като мотив е посочено решението на Общото събрание на съдиите от Районен съд – Разград от 15.07.2020 г., с което единодушно е подкрепена кандидатурата на съдия Нели Генчева Иванова за административен ръководител на Районен съд – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд