Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет временно отстрани Георги Асенов от длъжността „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да отстрани временно Георги Методиев Асенов от длъжността „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, за срок от 2 месеца,  считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд