Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност трима магистрати

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, поради подадени оставки, освободи от заеманите длъжности Даниела Костадинова Начева – прокурор в Специализираната прокуратура, считано от 01.09.2020 г., Росица Петрова Рускова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 10.08.2020 г. и Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, считано от 03.08.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд