Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС определи изпълняващ функциите административен ръководител на Районните прокуратури в градовете Враца и Сандански, както и на Специализираната прокуратура

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Камен Иванов Каменов – заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Враца, считано от 03.08.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сандански бе определен Николай Владимиров Захманов, досегашният административен ръководител, считано от 07.08.2020 г., до встъпване в длъжност на нов.

За изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура е определена Валентина Иванчева Маджарова – заместник на административния ръководител на същата прокуратура. Тя заема длъжността, след като Колегията отмени свое решение по протокол № 23/24.06.2020 г., д.т 35, с което за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура бе определен Христо Димитров Динев – прокурор в Софийска градска прокуратура, който днес на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ колегията освободи от длъжността „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради подадена от него оставка. До обявяването на конкурс и встъпването в длъжност на нов административен ръководител, както и заради необходимостта от осигуряване ефективно ръководство на дейността на Специализираната прокуратура, г-жа Маджарова ще заеме длъжността, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд