Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Мирела Василева на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, назначи Мирела Бончева Василева – младши прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 10.08.2020 г. Решението е съобразено с обстоятелството, че е налице овакантяване на трета длъжност „прокурор“ в органа, поради пенсиониране. Г-жа Василева бе третият прокурор, заявил желанието си за устройване в органа, но поради липса на свободна длъжност, Колегията с решение по Протокол №25/01.07.2020 г., удължи срока на назначението й с до 6 месеца.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд