ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

СЪОБЩЕНИЕ 
ОТНОСНО ОТЛАГАНЕ НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 13.11.2020г. ПИСМЕН ИЗПИТ 

Обява

Брой на обявените

длъжности

Допуснати/ недопуснати

кандидати

Конкурсни

комисии

Дата на

конституиране

на конкурсните

комисии

Дата, час и място
на писмения изпит

Резултати от
писмения изпит

Резултати от

класиране

Назначени с протокол
на ПК на ВСС

Постъпили жалби по реда на
чл.187 от ЗСВ

в случаите на чл.189, ал.4 от ЗСВ

 входящ

номер

Съдебен акт

на ВАС

 

Държавен вестник
бр. 66/24.07.2020 г.

 

 

12 длъжности

 

 

Извлечение
от пр. 27/29.09.2020г., т. 4.2
КАК-ПК

(публикувано на 30.09.2020 г)

 

Списък

(публикуван на 30.09.2020 г)

 

Извлечение
от пр. 28/06.10.2020г., т. 28.1
КАК-ПК

(публикувано на 06.10.2020 г)

 

Поименен състав 23.10.2020 г.

13.11.2020 г.,9:30 ч.
ул. "Екзарх Йосиф" 12,
Висш съдебен съвет,
зала 107 - ОТЛОЖЕН,
с решение на
на
конкурсната комисия
по протокол от 12.11.2020 г.,

поради постъпила молба
от един от кандидатите.

НОВА ДАТА
7.12.2020 г.

9:30 ч.

ул. "Екзарх Йосиф" 12,
Висш съдебен съвет,
зала 107

 

 

 

.    

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 13.11.2020г. ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 1 от 09.02.2017 г.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.
 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка
 

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване  на длъжността "прокурор"  във Върховна касационна прокуратура

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд