Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

От 27.07.2020 г. (понеделник) започва приемът на документи по конкурса за повишаване и заемане на 12 (дванадесет) свободни длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/15.07.2020 г.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен вестник“ (бр. 66/24.07.2020 г.) до 07.08.2020 г., включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, гр. София. Достъпът на кандидатите за подаване на документи ще се осъществява през централния вход на сградата на ВСС, при съблюдаване на въведените противоепидемични мерки.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на ВСС.

Повече информация за конкурса може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС, както и на телефони: 02/9304925 и 02/9304975, отдел „Конкурси на прокурори и следователи“, дирекция „Конкурси на магистрати“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд