Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие ВКС да предостави безвъзмездно за управление на активи на Апелативен съд – София

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Върховният касационен съд да предостави безвъзмездно за управление на Апелативен съд – София активи в помещения № 21 и № 31, по приложен списък.

В изпълнение решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 23 от заседанието, проведено на 08.07.2020 г., т. 33 председателят на ВКС е уведомил комисията, за подписан протокол между ВКС и Апелативен съд – София, в който са упоменати посочените помещения, предоставени за временно ползване на Апелативния съд, ведно с компютърна техника, както и наличното мебелно оборудване. Протоколът е съставен във връзка

с  изпълнение на решение по протокол № 10/30.04.2020 г., с което, считано от 15.07.2020 г., е отнето възложеното с решение по протокол № 40/03.11.2016 г. на Пленума на ВСС, стопанисване от председателя на ВКС на Съдебна палата – гр. София, и е възложено на административния ръководител на Апелативен съд – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд