Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия да подпише договор за осигуряване на допълнително помещение за нуждите на Районна прокуратура – Мездра

23 юли 2020 година

Пленумът упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ помещение в административна сграда в гр. Мездра, на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Мездра, по реда на „л. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост. Към момента Районната прокуратура ползва шест помещения в същата административна сграда, които са предоставени в управление на Пленума на ВСС. Допълнителното помещение ще се ползва от назначения през м. октомври 2019 г. служител от Главна дирекция „Охрана“, който осигурява в работно време физическата защита на магистратите и съдебните служители на районна прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд