Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС временно отстрани от длъжност за срок от 4 месеца Райна Бачева - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Райна Петкова Бачева - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, командирована в Районна прокуратура – Кюстендил, във връзка с искането от главния прокурор за временното ѝ отстраняване от длъжност, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. Членовете на Колегията оставиха без уважение искането на прокурор Бачева за изслушване на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Илиев.

Прокурорската колегия отстрани временно за срок от 4 месеца Райна Бачева – от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград, обвиняема по досъдебно производство № 24/2020 г., по описа на Следствения отдел на Специализирана прокуратура, пр. пр. № 1576/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура, от считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 230, ал. 5 от ЗСВ, за периода на временното отстраняване от длъжност, на прокурор Бачева ще се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Срокът за временното отстраняване на прокурор Бачева е по-малък от определения в чл. 230 от ЗСВ и от поискания в допълнителните мотиви на Специализираната прокуратура, тъй като са съобразени обстоятелствата, че тя вече е била временно отстранена от длъжност за срок от 8 месеца през 2019 г., както и че този срок ще окаже дисциплиниращ ефект за срочното извършване на процесуални действия по наказателното производство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд