Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 14.10.2020 г. Прокурорската колегия ще проведе избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 14.10.2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, открита с решение по протокол № 01/22.01.2020 г.

Кандидатите са четирима – Мина Желева Грънчарова – и. ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, както и Ваня Колева Баракова-Илиева, Милена Кирова Кирова и Стойко Иванов Иванов – прокурори в Районна прокуратура – Ямбол.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд