Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Данаил Богданов Шостак за заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Данаил Богданов Шостак – прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Той е назначен по предложение от Христо Динев – и. ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура, на овакантения от Даниела Начева щат за заместник на административния ръководител.

Прокурор Шостак има над 17 години юридически стаж, почти изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Последователно е заемал длъжностите младши прокурор в Районна прокуратура – Шумен, прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, а от 29.07.2019 г. е прокурор в Специализираната прокуратура. Към настоящия момент прокурор Шостак наблюдава редица досъдебни производства с висок обществен интерес, отличаващи се с изключителна фактическа и правна сложност, изразяваща се в продължителност на инкриминирания период, голям обем доказателствен материал, множество лица, привлечен в качеството си на обвиняем, както и спецификата на предмета на разследване.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд