Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Румен Боев – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Румен Вълков Боев – заместник на административен ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Боев е поощрен по предложение от и. ф. административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Божидарка Попова.

Прокурор Боев е започнал работа в системата на Прокуратурата на 05.06.1981 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. В периода 1983 г. – 1986 г. е бил заместник районен прокурор, след което е назначен във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, където до 22.04.1998 г. заема последователно длъжностите – военен следовател, военен прокурор и заместник военно-окръжен прокурор.

В периода от 22.04.1998 г. до 01.04.2010 г. е заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, когато поради изтичане на два последователни мандата на заемания пост е назначен за прокурор в същата прокуратура.

От 03.10.2012 г. до 03.10.2017 г. Румен Боев е член на Висшия съдебен съвет, след което заема длъжността „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив.

В предложението за поощрение е посочено, че прокурор Боев винаги е проявявал прецизност, последователност и срочност при изпълнение на служебните си задължения. Като заместник-апелативен прокурор е инициирал редица мероприятия, с цел подобряване качеството и срочността на разследванията в апелативния район. В качеството си на ръководител на специализираното звено „Противодействие на организираната престъпност, корупция и пране на пари“ е ръководил екипите работещи по казусите „Роко“, „Магистралните грабежи“, делото „Куйович“, дела за контрабандни канали и други. Участвал е при разработката на методически указания, касаещи работата по „Досъдебния надзор“ на Апелативен район – Пловдив.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румен Боев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“, както и от длъжността „прокурор“, считано от 08.09.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд